parallax background

Uzmanlarımız

KURUCU
ÇALIŞMA ALANLARI
ALDIĞI EĞİTİM VE SERTİFİKALAR
  • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
  • MOXO d-CPT Uygulayıcı Eğitimi
  • Psikolojik Değerlendirme Sürecinde Kısa Süreli Danışmanlık Eğitimi
  • Çocuk ve Ergenlerde Projektif Testler Eğitimi
  • MMPI Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi
  • Projektif Çizim Testleri Uygulayıcı Eğitimi
  • Pedagojik Formasyon Sertifika Programı
VERDİĞİ SEMİNER VE KONFERANSLAR
-Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Bir Güneş Bin Işık” Kişisel Gelişim Semineri(16.02.2017)
-Ege Üniversitesi İİBF “Bir Güneş Bin Işık” Kişisel Gelişim Semineri(23.02.2017)
-Özel Yeşeren Okulları “Bir Güneş Bin Işık” Kişisel Gelişim Semineri(16.02.2017)
-Batı Anadolu Sağlık Eğitim Kurumları “Bir Güneş Bin Işık” Kişisel Gelişim Semineri(04.04.2017)
-Milli Eğitim Vakfı Koleji “Bir Güneş Bin Işık” Kişisel Gelişim Semineri(14.04.2017)
-Batı Anadolu Havacılık Eğitim Kurumları “Bir Güneş Bin Işık” Kişisel Gelişim Semineri(18.04.2017)
-Çağdaş Eğitim Kurumları “Bir Güneş Bin Işık” Kişisel Gelişim Semineri(04.05.2017)
-Özel Yeşeren Okulları “Aile İçi İletişim Ve Çocukların Geleceği”(2018)
-Özel Yeşeren Okulları “Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemiyle Öğrenciyi Anlamak”(2019)
-21. Yüzyıl Etkili İletişim Becerileri Eğitimi
-Anne-Baba Sınavı / Sınava Doğru Veli Eğitimi
-Hedef Belirleme Ve Motivasyon Eğitimi
-Kişisel Engelleri Aşmak Semineri
-Test Çözme Teknikleri ve Sınav Stratejileri Eğitimi
-Etkili Duygu Yönetimi Semineri
UYGULADIĞI TEST VE ENVANTERLER
-MMPI Kişilik Envanteri
-MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi
-Çocuk Algı Testi (C.A.T)
-AGTE - Gelişim Tarama Envanteri
-Çizim Testleri
-Denver II - Gelişim Tarama Testi
-Beck Depresyon Ölçeği
-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
-Beck Anksiyete Ölçeği
-Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri (14 test)
-AGTE
-Gessell Gelişim Figürleri Testi
-Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
-Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
-D2 Dikkat Testi
-Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
-Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi
-Benton Görsel Bellek Testi
-Kelime Söyleyiş Testi
-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
- Cattell 2-A Zeka Testi
-Cattell 3-A Zeka Testi
-Porteus Labirentleri Testi
-Frankfurter Dikkat Testi
Yardımcı olabilmek için

Bizimle İletişime Geçin